Stacja Częstochowa INFO

Piątek, 27 listopada 2015 r.
Stacja Częstochowa INFO - wiadomości, informacje, komentarze.
Switch to english version

FINANSE

Upominki świąteczne i premie dla pracowników

Z okazji świąt zdarzają się drobne upominki okolicznościowe czy premie świąteczne. Czy mogą być sfinansowane z ZFŚS? W zakresie działalności socjalnej, w rozumieniu ustawy o zfśs, przewidziane są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Do działalności socjalnej zalicza się również organizowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach

Premia świąteczna

Pracodawca postanowił przyznać pracownikom na Święta Bożego Narodzenia premie świąteczne . Nie może ich sfinansować z ZFŚS. Należy zaznaczyć, że środki Funduszu mogą być wydatkowane tylko na działalność społeczną – udzielanie pomocy materialnej( rzeczowej lub finansowej). Do pomocy materialnej o charakterze rzeczowym zalicza się m.in. bony towarowe,dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci pracowników ; natomiast do pomocy materialnej o charakterze finansowym zalicza się zapomogi przyznawane osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Premia świąteczna ma charakter wynagrodzeniowy, a nie socjalny.

Upominki świąteczne

Pracodawca z okazji świąt wręczył pracownikom drobne upominki: eleganckie kalendarze czy wieczne pióra. Wręczanie tych upominków nie mieści się w zakresie działalności socjalnej, w rozumieniu ustawy o zfśs. Finansowanie z Funduszu prezentów( upominków) okolicznościowych jest niedozwolone. Prezenty te zostały przyznane nie z powodu określonej sytuacji materialnej osoby uprawnionej, ale wyłącznie z uwagi na święta. Inaczej traktuje się paczki żywnościowe lub bony towarowe – można zakwalifikować je jako udzielanie rzeczowej pomocy materialnej. Mają na celu wsparcie socjalne pracowników i innych osób uprawnionych, co jest uzasadnione szczególnie w okresie świątecznych wydatków. Takiej cechy socjalnej nie można przypisać upominkom okolicznościowym. Należy je sfinansować wyłącznie ze środków obrotowych pracodawcy.